WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 0 5

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 stycznia 2005r. w Klubie Garnizonowym odbyło się spotkanie członków Koła, na którym płk Marek Lewandowski (Z-ca d-cy 15 SBWD) wspólnie z ppłk Ryszardem Ignaczakiem (Komendantem WKU) wręczyli akt mianowania na stopień "pułkownika" członkowi Koła - panu ppłk w st. spocz. Zygmuntowi Szwej. Mianowany, służbę w wojskach łączności rozpoczął w Szkole Oficerskiej Łączności w Zamościu w 1945r.. Po ukończeniu Szkoły został skierowany do garnizonu Sieradz, gdzie pełnił wiele odpowiedzialnych stanowisk dowódczych, dydaktycznych i w logistyce.

Prezes Koła wręczył legitymacje nowym członkom ŚZPŻŁ i przedstawił plan pracy na br.

Plan przewiduje między innymi zebranie materiałów i przedstawienie informacji na kolejnych spotkaniach na następujące między innymi tematy:

-"Początki służby łączności - rys historyczny"

-"Służba łączności w Legionach Polskich"

-"Łączność w Powstaniu Warszawskim"

Planowany też jest wyjazd do Muzeum Wojsk Łączności w Zegrzu koło Warszawy.

W zebraniu, obok wyżej wymienionych, aktywny udział wzięli :

-Prezes Zarządu Rejonowego ZBŻZ i OR WP płk Henryk Szafranowski

-Prezes Zarządu Koła Miejsko-Gminnego ZKRP i OR płk Tadeusz Trzciński.

Odczytanie przez komendanta WKU aktu mianowania na stopień pułkownika

ppłk w st. spocz. Zygmunta SZWEJ

Wręczenia aktu mianowania na stopień pułkownika.

Gratulacje składane z okazji mianowania.

 

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny