WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

OGŁOSZENIA

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

 

K O N T A K T

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

ZARZĄD GŁÓWNY

KRS: 0000279189

Nr REGON: 010404505

05-131 Zegrze

ul. Juzistek 2 

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Legionowie

07 1600 1462 1841 0989 0000 0001

 Prezes                - Mieczysław Hucał     - mieczyslaw.hucal@gmail.com

 Wiceprezes         - Mirosław Pakuła       - mirpak@wp.pl

 Skarbnik             - Agata Purzycka        - apurzycka6@wp.pl

 Sekretarz            - Emil Suska

 

ODDZIAŁ W SIERADZU

 Prezes Oddziału - płk w st. spcz. Marek Lewandowski

 Wiceprezes        - ppłk w st. spcz. Marian Frajtak

 Sekretarz           - mjr w st. spcz.  Zbigniew Tumielewicz

 Skarbnik            - ppłk w st. spcz. Tadeusz Gajdziński

 Miejsce pracy     - tel. 261 611 785 , 261 611 784

 

Adres do korespondencji :

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

ODDZIAŁ w SIERADZU

98 200 Sieradz  ul. Wojska Polskiego 78

 

 

Zarząd Główny