WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

K O N T A K T

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

ODDZIAŁ w SIERADZU

98-200 Sieradz

 ul. Sienkiewicza 6

 

prezes            Jan Kowalski              tel. 504221193  saling44@wp.pl

wiceprezes     Marek Lewandowski   tel. 603271178

sekretarz        Krzysztof Bogus         tel. 606731815  kbogus@poczta.onet.pl

skarbnik         Jan Marek                  tel. 516568545   

 

 

 

Zarząd Główny