WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 0

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

18 lutego 2010r. w zebraniu członków Oddziału uczestniczył Dowódca 15 SBWD gen. bryg. Mirosław Siedlecki z Szefem Sekcji Wychowawczej mjr Czesławem Zasińskim. Po powitaniu prezes Oddziału wręczył legitymacje członkowskie kol. Marianowi Jakubowskiemu i kol. Marianowi Śpiewakowi. Do ŚZPŻŁ zostali też przyjęci koledzy: Marek Lewandowski i Jan Kiczyński.

Prezes oddziału, korzystając z obecności Pana gen. bryg. Mirosława Siedleckiego, złożył dowódcy życzenia imieninowe.

Kol. Władysław Hammer poinformował następnie o podpisaniu, na podstawie decyzji nr 187/MON z 2009r porozumienia o współpracy z Dowódcą 15 SBWD i przygotowaniach do naszego udziału w obchodach 75-lecia garnizonu Sieradz.

Nasze propozycje to między innymi:

-    Przygotowanie wystawy sprzętu łączności. Zarząd proponuje grupę do obsługi wystawy w składzie: kol. Zygmunt Szwej, kol.Tadeusz Miedziak, kol. Ryszard Laszczyk, kol. Marek Baronowski, kol. Ludwik Moczydłowski, kol. Czesław Wierzbicki.

- Przygotowujemy KSIĘGĘ SIERADZKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI. Rezerwujemy w niej miejsce dla każdego żołnierza, który pełnił służbę wojskową w sieradzkich koszarach. Do zebrania danych i przygotowania do druku zobowiązał się kol. Jan Kowalski.

-    Rada i Zarząd Główny naszego Związku zbierają  materiał do wydania wspomnień pod roboczym tytułem „Mój udział w rozwoju Telekomunikacji wojskowej”. Sądzimy, że wspomnienia sieradzkich łącznościowców znajdą tam swoje miejsce godne 75-lecia.

-     Rozważana jest też organizacja konferencji na temat ” Łączność wczoraj, dziś i jutro” 

-    Deklarujemy aktywny udział w organizacji uroczystości, w tym spotkania weteranów /jeżeli takowe będzie organizowane

Oczywiście, zamierzenia te będą organizowane wspólnie z 15 SBWD i innymi Stowarzyszeniami po przyjęciu do planu obchodów.

Następnie kol. Stanisław Rutkowski przedstawił Informację na temat: „Organizacja łączności Komendy Głównej Armii Krajowej - łączność konspiracyjna” na podstawie materiałów zawartych w Przeglądzie Łączności i Informatyki nr 2 z 2003r. opublikowanych przez ŚZPŻŁ .

Uczestnicy spotkania  z ciekawością wysłuchali wystąpienia.

Redaktor materiału źródłowego /Biuletynu.../, płk  mgr inż. Stanisław Markowski we wstępie pisze „...ponieważ zawodowi historycy nie mieli ani ochoty, ani wystarczającego przygotowania by pisać o konspiracyjnej łączności, zajęli się tą sprawą sami łącznościowcy. W 1973 roku powstała w Londynie książka pt. „Dziękujemy Wam Rodacy”, w której uczestnicy konspiracji: ppłk mgr inż. Józef Srebrzyński i płk Konrad Bogacki, opisali dzieje łączności Armii Krajowej

Również w Londynie ukazała się w 1983 roku książka pt. „Łączność, sabotaż, dywersja. Kobiety w Armii Krajowej.”

Temat ten został przez nas podjęty, jako mało znany w naszym społeczeństwie. Chętnym do zapoznania się z nim, zapraszamy do kontaktu z naszym Oddziałem lub do odwiedzenia strony internetowej Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności www.szpzl.rf.pl  gdzie w dziale Wydawnictwa znajduje się wiele materiałów na ten temat w formie elektronicznej.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z posiedzenia  Rady ŚZPŻŁ w dniach 20-21.04.2010r. w Sieradzu.

W posiedzeniu odbywającym się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji uczestniczyli członkowie Rady: kol. Wojciech Wojciechowski-Przewodniczący, kol. Lucjan Borkowski, kol. Władysław Hammer, kol. Eugeniusz Kazimierczak, kol. Arkadiusz Ożarowski, kol. Stanisław Szejka, kol. Ryszard Wróbel i zaproszeni goście: Dowódca Garnizonu Sieradz - gen. bryg. Mirosław Siedlecki, Prezes Zarządu Głównego Związku - kol. Bogumił Tomaszewski, Skarbnik ZG kol. Marian Jakóbczak.

Posiedzenie rozpoczęto uczczeniem ofiar katastrofy samolotu pod Smoleńskiem chwilą zadumy i refleksji.

Dowódca Garnizonu przedstawił zamierzenia związane z obchodami 75-lecia i święta 15 SBWD.

W toku  żywej dyskusji ustalono między innymi;

1. Zasady współpracy Rady z Zarządem Głównym Związku przyjmując jako zasadę wzajemne zapraszanie na posiedzenia Przewodniczącego Rady /Prezesa Zarządu Głównego lub ich przedstawicieli;

2. Przyjęto organizację posiedzeń Rady ŚZPŻŁ w latach 2009-2012 dwukrotnie w ciągu roku;

3. Zadania Rady wynikające z uchwały ŚZPŻŁ;

a) Przygotowanie przez Oddziały Związku poprawki do naszego Statutu na kolejne posiedzenie Rady:

b) Wydanie książki „ Mój wkład w rozwój telekomunikacji wojskowej” w 2012r na 20-lecie Związku;

4. Przyjęto ogólne zasady  organizacji spotkania członków i sympatyków ŚZPŻŁ z okazji 75 rocznicy utworzenia garnizonu Sieradz i święta 15 SBWD w dniach 14-16.10.2010r..Oddziały rozeznają potrzeby i zgłoszą chętnych do kolegi Mariana Jakóbczaka;

5. W zakresie działalności wydawniczej Związku;

    a) „Komunikat” jesienny poświęcić w zaocznej części garnizonowi sieradzkiemu;

    b) Podziękowano Zarządowi Głównemu za uruchomienie strony Internetowej;

6. Prezes ZG przedstawił informację o pracach Zarządu;

7. Sprawy różne;

Przewodniczący Rady przedstawił wzór „Honorowej odznaki ŚZPŻŁ”. Zyskał aprobatę członków Rady. Zwrócił też uwagę aby logo związku było używane za zgodą Rady oraz że należy podjąć przygotowanie Związku do obchodów XX-lecia istnienia /w 2012r/. W związku ze zbliżającymi się imieninami uczestnicy posiedzenia złożyli serdeczne życzenia  kol. Wojciechowi Wojciechowskiemu.

21-go kontynuowano dyskusję na tematy organizacyjne wymieniając się doświadczeniami. Na Sali Tradycji 15 SBWD wspomnieniom nie było końca.

Tam też Przewodniczący Rady dokonał wręczenia legitymacji członkowskich: kol. Markowi Lewandowskiemu i kol. Ludwikowi Moczydłowskimu.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

13 kwietnia br w Sieradzu odbyły się uroczystości związane z 70 rocznicą masowych deportacji Polaków na Sybir i obchodami 70 rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

W uroczystościach licznie uczestniczyli członkowie naszego Oddziału z prezesem kol. Władysławem Hamerem i skarbnikiem kol. Tadeuszem Gajdziński. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w Sieradzkiej Kolegiacie. Następnie zgromadzeni wzięli udział w uroczystości przed ścianą memorialną Kolegiaty. Dla uczczenia pamięci o ofiarach katyńskiej zbrodni, został odczytany Apel Pamięci i oddana salwa honorowa . Została również odsłonięta pamiątkowa tablica „W HOŁDZIE ZESŁAŃCOM SYBIRU OFIAROM GOLGOTY WSCHODU”. Uroczystość przed kościołem zakończyła się złożeniem kwiatów przez zgromadzone delegacje pod tablicą.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Teatrze Miejskim. Uroczystość była okazją do uhonorowania osób wspierających działalność Związku.

W teatrze, przedstawiciel Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi wystąpił z wykładem oraz obejrzeliśmy projekcję filmu pt.„Katyń”.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

ODSŁONIĘCIE OBELISKU

1. maja 2010r.,  o godzinie 10.00  Członkowie Oddziału SZPŻŁ uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej i odsłonięciu pamiątkowego obelisku poświęconego  pomordowanym w Katyniu w 1940r., która odbyła się Kościele Garnizonowym.

Uroczystość została zorganizowana przez Dowódcę Garnizonu Sieradz,  Związki Żołnierskie, Kombatanckie oraz Samorząd Sieradza. Członkowie ŚZPŻŁ partycypowali w kosztach ufundowania tablicy. Delegacja naszego Oddziału wspólnie z Zarządem Rejonowym ZBŻZ i  OWP złożyła wiązankę kwiatów i  zapaliła znicze pod obeliskiem.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 OBCHODY ŚWIĘTA 3 MAJA

Na zaproszenie Zarządu Powiatu Sieradzkiego i Prezydenta Miasta Sieradza Członkowie ŚZPZŁ wzięli udział w obchodach Narodowego Święta 3 Maja.

Uroczystość, z udziałem kompanii honorowej 15SBWD, pocztów sztandarowych, orkiestry dętej OSP w Sieradzu i mieszkańców miasta, zakończyła się składaniem kwiatów przez delegacje i koncertem orkiestry. Delegacja naszego Związku złożyła wiązankę, wspólnie ze Związkami Żołnierskimi i Kombatanckimi.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

20 maja, w Klubie Garnizonowym członkowie naszego Oddziału spotkali się, aby wysłuchać wspomnień kol. ppłk w st. spocz. Krzysztofa Bogusa.

Kol. ppłk w st. spocz. Krzysztof Bogus należy do nielicznych oficerów, którzy praktycznie całą  służbę zawodową pełnili w sieradzkim garnizonie. Jako oficer - łącznościowiec  zajmował  kolejno stanowiska dowódcy radiolinii R-404,  dowódcy plutonu radiolinii, dowódcy kompanii oraz zastępcy i dowódcy batalionu radiolinii.  Zakończył służbę wykonując obowiązki Kierownika Sekcji Eksploatacji  w dowództwie brygady.

Wspominając, podkreślał, jak wiele znaczyło intensywne szkolenie specjalistyczne załóg radiolinii, aby wykonując zadania  zapewnić łączność w terenie na wysokim poziomie. Docenił zaangażowanie podwładnych i kolegów podczas poligonów oraz  ćwiczeń - wspominając ich nazwiska. Część z nich uczestniczyła w spotkaniu i uzupełniała w dyskusji szczegóły z przeszłości.

Wspomnienie kol. Krzysztofa, zostało utrwalone na kamerze filmowej. Mamy również nadzieję, że zostanie opublikowane.

W sprawach organizacyjnych, prezes Oddziału poinformował o zamierzeniach związanych z obchodami 75-lecia Garnizonu Sieradz i Święta 15. SBWD

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zebranie członków Oddziału ŚZPŻŁ Sieradz, 16 września 2010 r.

16 września 2010r. odbyło się zebranie członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: były dowódca  15. SBWD - gen. bryg. Andrzej Szymonik, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 15. SBWD - płk Krzysztof Głodek oraz przedstawiciel 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia - mjr Wiesław Bednarski.

Major Wiesław Bednarski przedstawił Dzień dzisiejszy Wojsk Łączności i Informatyki.  Informacja wywołała wiele pytań, które przede wszystkim dotyczyły problemów przechodzenia na pełne „uzawodowienie” jednostek wojskowych  i warunków tworzenia narodowych sił rezerwowych. Dziękujemy za ciekawą prezentację tematu !

W kolejnym punkcie Prezes Oddziału przypomniał plan uroczystości Jubileuszu 75-lecia Garnizonu Sieradz, który odbędzie się w dniach 14-16 październik br., organizowanego przez Starostę Sieradzkiego, Prezydenta Miasta Sieradza i Dowódcę Garnizonu Sieradz. Prezes omówił także udział członków Oddziału w obchodach oraz w przygotowaniu wystawy sprzętu łączności „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”, która odbędzie się w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Wystawa otwarta będzie dla zwiedzających od 7. Października, natomiast uroczyste otwarcie odbędzie się 15. pażdziernika 2010r.  Do przygotowania i obsługi  wystawy zostali wyznaczeni koledzy: Zygmunt Szwej, Tadeusz Miedziak, Ryszard Laszczyk, Jan Marek, Józef Baranowski, Ludwik Moczydłowski, Andrzej Domaradzki, Czesław Wierzbicki.

Prowadzący zebranie poinformował że  w sierpniu Rada Związku wydała Komunikat nr 22, poświęcony w znacznej części tradycjom Garnizonu Sieradz i 15. SBWD. Komunikat otrzymali wszyscy obecni członkowie Związku. Poinformował również, że w sierpniu Oddział ŚZPŻŁ otrzymał Biuletyn nr 5, opracowany przez Zarząd Główny, poświęcony Wojskom Łączności w Wojsku Polskim na Wschodzie (dostępny w biurze Oddziału) oraz o oddaniu do druku KSIĘGI SIERADZKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI. Jest w niej miejsce dla każdego żołnierza, który pełnił służbę wojskową w sieradzkich koszarach.

Prowadzący zebranie zaapelował o aktywny udział w organizacji uroczystości, w szczególności spotkania pokoleń, które odbędzie się 15.10 o godz. 19.00 w Klubie Garnizonowym w Sieradzu (koszt uczestnictwa 60zł).

Zachęcamy do odwiedzania  strony internetowej Związku  www.szpzl.rf.pl

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wystawa „ Z Techniką Łączności przez Dziesięciolecia”

Od  07 października została udostępniona dla zwiedzających w Muzeum Okręgowym w Sieradzu (ul. Dominikańska 2), wystawa sprzętu łączności i materiałów z czasów II RP, II Wojny Światowej oraz okresu powojennego.

Sprzęt i materiały udostępniły: ŚZPŻŁ, 15 Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia z Sieradza i Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki z Zegrza. Jednym z prezentowanych urządzeń jest niemieckie urządzenie szyfrujące „Enigma”. Niestety urządzenie to będzie gościło na wystawie prawdopodobnie tylko do 17. października.

W przygotowanie wystawy, oprócz pracowników muzeum, wiele wysiłku poświęcił nasz kolega Tadeusz Miedziak. Do pomocy w oprowadzaniu zwiedzających zgłosili się mi. koledzy: Zygmunt Szwej, Andrzej Domaradzki, Ludwik Moczydłowski.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

5-lecie powstania garnizonu Sieradz, święto 15 SBWD i święto Wojsk Łączności i Informatyki

Podczas obchodów 75-lecia powstania garnizonu Sieradz, święta 15 SBWD i święta Wojsk Łączności i Informatyki, w dniach 14-16 października br., do Sieradza przyjechali członkowie władz i zaproszeni sympatycy naszego Związku .

Na zaproszenie Dowódcy Brygady gościliśmy w sali konferencyjnej i Sali Tradycji 15 SBWD. Przewodniczący Rady ŚZPŻŁ gen. bryg. Wojciech Wojciechowski przywitał uczestników i przedstawił cele spotkania . Minutą zadumy uczczono tych łącznościowców którzy „odmeldowali się na Wieczną Wartę”.

Gen. bryg. Mirosław Siedlecki wyraził zadowolenie ze współdziałania i licznego przybycia na uroczystości. Ppłk w st. spocz. Tadeusz Gajdziński przedstawił historię sieradzkiego garnizonu. Wykonano pamiątkowe zdjęcie przed blokiem wyszkolenia.

Na Sali Tradycji uhonorowano Dowódcę 15. SBWD tytułem „Honorowego Członka ŚZPŻŁ”. Przewodniczący gen. bryg. Wojciech Wojciechowski wspólnie z Prezesem naszego Związku płk Bogumiłem Tomaszewskim dokonali wpisów do kroniki Brygady. Do „Księgi Pamiątkowej” szczególnie obszerny wpis złożył pan gen. dyw. Stanisław KRYSIŃSKI. 

Uczestnicy spotkania na sali tradycji odszukiwali śladów swojej służby w sieradzkiej jednostce. Między innymi kol. Bolesław Sokół odnalazł swoje zdjęcie z promocji w 1946 roku na rynku sieradzkim. Wspomnieniom nie było końca. Czas płynął szybko. Dalsze koleżeńskie rozmowy kontynuowano na uroczystej kolacji w Klubie Garnizonowym.

15 października 2010 r. o godz. 09:00 uczestnicy spotkania udali się na wycieczkę autokarową. Doskonałym przewodnikiem wycieczki był kol. Jan Kowalski. Celem wyjazdu było zapoznanie sympatyków i członków ŚZPŻŁ z urokami i historią Ziemi Sieradzkiej. Na cmentarzu w Męce uczczono minutą ciszy i zapaleniem zniczy, pamięć poległych żołnierzy 31. Pułku Strzelców Kaniowskich.

Następnym punktem było zwiedzanie Muzeum Miasta i Rzeki Warty. Kierownik Muzeum pani Barbara Cichecka bardzo ciekawie, w oparciu o muzealne eksponaty, zaprezentowała historię miasta. Przedstawiła też życiorys i osiągnięcia, urodzonego w Warcie, płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego. W drodze powrotnej uczestnicy wycieczki zostali zapoznani z historią miejscowości leżących na trasie do Sieradza. Następnie pokazane zostały wybrane osiedla Sieradza. Pogoda i nastrój panujący w czasie tego piątkowego przedpołudnia był wyśmienity. W doskonałych humorach uczestnicy dotarli na obiad.

W Muzeum Okręgowym w Sieradzu (ul. Dominikańska 2) o godzinie 13.00 Starosta Powiatu Sieradzkiego pan mgr Dariusz Olejniczak wspólnie z generałem Wojciechem Wojciechowskim i gospodarzem obiektu dyr. mgr Jerzym Kowalskim dokonali uroczystego otwarcia wystawy „Z Techniką Łączności przez Dziesięciolecia”.

Prezes sieradzkiego Oddziału płk w st. spocz. Władysław Hammer zapoznał licznie przybyłych gości z eksponatami prezentowanymi na wystawie.

Po przejściu do budynku Teatru Miejskiego uczestniczyliśmy w Uroczystej Sesji Rad Powiatu i Miasta. Wieczorem chętni brali udział w „Spotkaniu Pokoleń” organizowanym przez Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD w Klubie Garnizonowym.

16 października, w salce konferencyjnej hotelu przy stadionie, odbyło się podsumowanie i pożegnanie. Od 12-tej włączyliśmy się w uroczystości organizowane przez Dowódcę Garnizonu (Uroczysty Apel i festyn rodzinny).

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Posiedzenie Zarządu Oddziału ŚZPŻŁ - 02 grudnia 2010r.

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 02. grudnia zajęto się przygotowaniem walnego zebrania członków planowanego na 16.12.2010r., oceną uczestnictwa w obchodach 75-lecia garnizonu, stanem aktywności członków w działalności związkowej i propozycjami do planu pracy na 2011r.

Liczymy na, jak zwykle, liczny i aktywny udział członków i sympatyków. Oczekujemy na ciekawe pomysły do planu pracy na kolejny rok.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Walne zebranie członków Oddziału "Sieradz" - 16.12.2010r.

16. grudnia w Klubie Garnizonowym odbyło się walne zebranie członków Oddziału „Sieradz”, na którym dokonano podsumowania 2010r. i określono plany na kolejny rok.

W zebraniu uczestniczył Szef Szkolenia 15. SBWD - Pan ppłk Andrzej Pochopień. Po powitaniu i zaproponowaniu porządku zebrania, Prezes Oddziału wręczył legitymację członkowską kol. Janowi Kiczyńskiemu, a następnie przedstawił sprawozdanie z działalności w kończącym się roku. Przypomniał m.in., że w miesiącu lutym pogłębiliśmy temat: „Organizacja Łączności Komendy Głównej  Armii Krajowej”, którą szczegółowo przedstawił kol. Stanisław Rutkowski.

W maju, w ramach wspomnień i dzielenia się doświadczeniami z lat służby swoje wrażenia przedstawił kol. Krzysztof Bogus. Zaakceptowany został również plan udziału członków naszego Oddziału w obchodach 75-lecia Garnizonu Sieradz i świąt: 15.SBWD i WŁiI  (obchodzonych w dniach 14-16.pażdziernika 2010r.), m.in. omówiono przygotowanie materiałów informacyjnych poświęconych garnizonowi i brygadzie, wystawy w Muzeum Okręgowym w Sieradzu „Ze sprzętem łączności przez dziesięciolecia” oraz spotkania łącznościowców zaproszonych z różnych stron Polski. Materiały „pisane” zostały wykorzystane w dwóch wydanych komunikatach nr. 22, 23 i „KSIĘDZE SIERADZKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI”.

W przygotowaniu materiałów „pisanych” zaangażowani byli koledzy: Jan Kowalski, Tadeusz Gajdziński, Janusz Marciniak i Władysław Hammer. W organizowaniu wystawy sprzętu, najwięcej pracy wnieśli: kol. Tadeusz Miedziak, Zygmunt Szwej, Andrzej Domaradzki, Zbigniew Tumielewicz, Leszek Moczydłowski. Wydawnictwa zostały wydane przez Radę ŚZPŻŁ w ilości ok. 450 egz. i zostały rozprowadzone wśród członków i sympatyków Związku. Wystawę zwiedziło w sposób zorganizowany 25 grup młodzieży szkolnej, m.in. z Sieradza, Błaszek, Zduńskiej Woli, Brąszewic-po ok. 30 osób każda, żołnierze 15. SBWD oraz około  250 osób indywidualnych.

W spotkaniu, niezależnie od sieradzkich łącznościowców, uczestniczyło 42 osoby z Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Bydgoszczy, Nysy, Śremu, Świecia n/Wisłą, Gdyni i Wejherowa. Myślą przewodnią zaproszenia była chęć zaktywizowania łącznościowców w tych garnizonach.

Na zebraniu w miesiącu wrześniu pan major Wiesław Bednarski przedstawił dzień dzisiejszy Wojsk Łączności i Informatyki na przykładzie 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Informacja wywołała dyskusję dotyczącą przede wszystkim problemów przechodzenia na pełne „uzawodowienie” jednostek wojskowych  i warunków tworzenia narodowych sił rezerwowych. Dokonano też oceny przygotowania uczestnictwa naszego udziału w w/w obchodach.

Miesiąc październik to współudział naszych członków w realizacji zaplanowanych zamierzeń podczas  uroczystości. Wspomniał jeszcze o bardzo udanej podróży historycznej po miejscach związanych z walką o niepodległość mieszkańców Ziemi Sieradzkiej, którą kierował kol. Jan Kowalski. Są to tylko niektóre zrealizowane zamierzenia.

Uczestniczyliśmy w organizowanych w garnizonie uroczystościach rocznicowych i świąt państwowych, odwiedzaliśmy kolegów których zdrowie „niedopasuje” oraz groby łącznościowców. Popularyzowaliśmy problematykę patriotyczno-obronną w społeczeństwie sieradzkim poprzez wywiady w mediach  lokalnych.

Dzięki przychylności Dowództwa Brygady prezentujemy swoją działalność na stronie internetowej i korzystamy z pomieszczeń Klubu do statutowej działalności.

Powołane zostały również zespoły tematyczne, które pracowały nad: dokumentowaniem historii WŁ i przygotowywania materiałów na stronę internetową, do prasy miejscowej i wojskowej oraz biuletynu związkowego. Zarząd ocenił że publikacje na temat naszej pracy wymagają dalszego kontynuowania.

W br. nasz Oddział powiększył się o cztery osoby i liczy 32 członków. Przy dalszym uaktywnieniu naszej działalności w przyszłym roku możliwy jest dalszy wzrost.

Na zakończenie, Prezes Oddziału, podziękował za bardzo dobrą współpracę Zarządom Koła i Rejonu Związku Żołnierzy WP oraz Koła Przyjaciół 15. Brygady. Szczególne podziękowania za przychylność przekazał Dowództwu Brygady – gen. bryg. Miłosławowi Siedleckiemu  i Oficerowi Prasowemu mjr - Czesławowi Zasińskiemu oraz kierownikowi Klubu Garnizonowego kol. Januszowi Marciniakowi.

Sprawy rozliczeń i propozycji wydatków finansowych przedstawił skarbnik  kol. Tadeusz Gajdziński.

Na zakończenie wiceprezes Oddziału - kol. Jan Kowalski zaproponował plan pracy na 2011r. W dyskusji pozytywnie odniesiono się do planu urządzenia stałej ekspozycji sprzętu łączności oraz ewentualnej organizacji spotkania łącznościowców w Morągu. Wniesiono także zmianę tematu informacji przewidzianej na zebranie w miesiącu lutym. Zaproponowano rozważenie prowadzenia świątecznych spotkań wspólnie z innymi organizacjami reprezentującymi weteranów służby wojskowej.

W głosowaniu Zarząd Oddziału uzyskał absolutorium za 2010r.

Zebranie zakończono wręczeniem podziękowań na piśmie najbardziej aktywnym członkom i złożeniem życzeń świątecznych.

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny