WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 3

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

28 listopada, to data którą dopisało życie. W godzinach porannych zmarł i odszedł na wieczną wartę nasz przyjaciel, kolega, przełożony, prezes oddziału Sieradz ŚZPŻŁ płk Władysław HAMMER.

Płk Władysław Hammer urodził się 22 maja 1944 roku. Służbę wojskową rozpoczął 26 września 1962 roku w Oficerskiej Szkole Łączności w Zegrzu. Po ukończeniu studiów w 1965r. już jako oficer, pełnił dalszą służbę na odpowiedzialnych stanowiskach w wojskach łączności. W drodze wyróżnienia skierowany na studia w Wojskowej Akademii Łączności w Leningradzie. Po powrocie służył w 4. pułku łączności w Bydgoszczy, dowodził 12. pułkiem radioliniowo-kablowym w Świeciu (Pomorski Okręg Wojskowy), następnie wyznaczony na stanowisko zastępcy szefa Wojsk Łączności POW. Od 1986r. do 1994r. dowodził 15. BRLK w Sieradzu. W latach 1994 - 2002 był szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Poznaniu.

Po 40 latach służby zakończył z honorem swą żołnierską drogę, pozostawiając po sobie pamięć wybitnego wojskowego specjalisty. Za wzorową pracę i służbę, wielokrotnie odznaczany, nagradzany i wyróżniany. W tym najwyższe odznaczenia to: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski i Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

W 2005r. pełnił służbę jako starszy specjalista ds. infrastruktury w IV zmianie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku.

Po odejściu na emeryturę, poświęcił się na rzecz promocji obronności i społecznej pracy w stowarzyszeniach. Współzałożyciel Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ, wiceprezes Zarządu Głównego ŚZPŻŁ.

Zapamiętany będzie jako przykład człowieka honoru, wzorowego dowódcy i organizatora pracy, wspaniałego kolegi i przyjaciela, spokojnego i zrównoważonego, a zarazem wymagającego od siebie i współpracowników, oraz konsekwentnego w działaniu.

2 grudnia 2013 roku odprowadziliśmy płk Władysław HAMMERA na miejsce Jego wiecznego spoczynku na cmentarz komunalny w Sieradzu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 listopada odbyło się ostatnie zebranie na którym przedstawiciel 15 SBWD mjr W. Bednarski zaprezentował informację nt. Zmiany w organizacji dowodzenia w WP.

Jako że, było to ostatnie zebranie w 2013 roku, przedstawiono propozycję do planu pracy na następny rok.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

17 - 18 października uroczyście obchodziliśmy 78 rocznicę Garnizonu Sieradz, 45 rocznicę utworzenia 15 Sieradzkiej Brygady Radioliniowo – Kablowej i święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. Główna uroczystość rocznicowa odbyła się w czwartek na terenie brygady. W samo południe, w obecności licznie zaproszonych gości, dzieci i młodzieży, na placu apelowym stanęli ramię w ramię żołnierze brygady oraz żołnierze Orkiestry i Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

W uroczystym apelu uczestniczyli m.in. Poseł na Sejm RP - Cezary TOMCZYK, Dowódca Garnizonu Warszawa - gen. bryg. Wiesław GRUDZIŃSKI, byli dowódcy brygady: gen. bryg. w st. spocz. Andrzej SZYMONIK oraz gen. bryg. w st. spocz. Mirosław SIEDLECKI. Obecni byli również byli szefowie wojsk łączności - panowie generałowie: Edmund SMAKULSKI i Wojciech WOJCIECHOWSKI, przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, duchowieństwa, związków żołnierskich i organizacji kombatanckich.

Święto 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia wiąże się nierozerwalnie z rocznicą utworzenia Garnizonu Sieradz. 19 październik jest dniem uroczystego wkroczenia pododdziałów 31. Pułku Strzelców Kaniowskich do Sieradza jest dniem w którym 15. SBRLK, a później 15. SBWD obchodzi swoje święto. Jest to wspaniałe połączenie historii z teraźniejszością. W święto brygady i garnizonu wplata się również święto Wojsk Łączności i Informatyki obchodzone 18 października.

Następnie, w Klubie 15 SBWD, członkowie oddziału „Sieradz”, przy znacznym wsparciu logistycznym ze strony brygady i Stowarzyszenia Przyjaciół 15 SBWD  zorganizowali spotkanie pokoleń sieradzkich łącznościowców.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

19 września nasze zebranie członków oddziału ŚZPŻŁ prowadził kol. Marek Lewandowski, który przedstawił  informację nt. "Początki informatyki w świecie, Polsce i w Wojsku Polskim”. Była to interesująca prezentacja, pokazująca początki komputeryzacji, ich prekursorów i jej ciągły rozwój. Dużo uwagi poświęcone było informatyzacji Wojska Polskiego, wśród których wielu naszych kolegów uczestniczyło bezpośrednio i w tym dziele  mają swoje miejsce w tej historii.

Było to pierwsze zebranie w którym nie uczestniczył kol. Władysław HAMMER, złożony ciężką chorobą i pobytem w szpitalu. W trosce o sprawne funkcjonowanie oddziału ŚZPŻŁ przekazał obowiązki kol. Markowi Lewandowskiemu - wiceprezesowi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

We wrześniu uczestniczyliśmy w obchodach Września 1939 oraz przegotowaliśmy się do święta brygady, dni łącznościowca oraz Spotkania pokoleń łącznościowców.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 maja w Klubie 15 SBWD zorganizowaliśmy spotkanie wspomnień przy kawie naszych kol. Tadeusza Miedziaka, Zbigniewa Tumielewicza i Mariana Frajtaka, którzy pomimo upływających lat dzielili się tym, co przeżyli, w jakich warunkach pracowali, ile poligonów i placów ćwiczeń zaliczyli, jak w tym czasie funkcjonowały ich rodziny. Ale to już było …

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniach 24 - 25 kwietnia w Sieradzkim Centrum Kultury odbyła się konferencja łączności poświecona wojskowym systemom teleinformatycznym. Konferencja jest organizowana od czterech lat przez nasz oddział, 15. Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem przyjął Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

Uwzględniając bogate doświadczenia, obszar tematyczny niniejszej konferencji obejmował zmiany organizacyjno-etatowe oraz rozwój systemów teletransmisyjnych w Wojsku Polskim. Omówiono zmiany, które zachodzą w wojskowych systemach i sieciach teleinformatycznych, a także przedstawiono potrzeby wojska w zakresie rozwoju nowoczesnego sprzętu łączności i informatyki. 

Zorganizowano pokaz sprzętu łączności oraz stanowiska propagujące zawodową służbę wojskową w wojskach łączności i w Narodowych Siłach Rezerwowych.

Udział w konferencji wzięło ponad 250 osób, których działalność służbowa jest związana z funkcjonowaniem systemów i sieci teleinformatycznych, przedstawiciele jednostek, instytucji i szkół wojskowych oraz firm, produkujących sprzęt łączności m.in. na potrzeby Sił Zbrojnych.

W tegorocznej konferencji wzięli udział m.in. Szef Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności SGWP – gen. bryg. Józef NASIADKA (reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP), Zastępca Dowódcy Garnizonu Warszawa – płk Andrzej ŚMIETANA, byli szefowie wojsk łączności: gen. bryg. Edmund SMAKULSKI i gen. bryg. Witold CIEŚLEWSKI, byli dowódcy sieradzkiej brygady: gen. bryg. Mirosław SIEDLECKI (pomysłodawca konferencji), gen. bryg. Andrzej SZYMONIK, płk Władysław HAMMER i płk Aleksander KUBERA.

Konferencja była dofinansowana z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

21 lutego 2013roku zebranie członków  naszego oddziału prowadził kol. Władysław Hammer.

Po powitaniu i wręczeniu legitymacji kol. Jerzemu Cieśli, prowadzący omówił: utworzenie i funkcjonowanie strony internetowej Zarządu Głównego ŚZPŻŁ (www.szpzl.pl), rozwój nowego oddziału w Zegrzu, przygotowania do konferencji w kwietniu, zaapelował o wypełnianie kart wpisu do książki o członkach ŚZPŻŁ. Wzór karty jest do pobrania na naszej stronie internetowej w zakładce „Ogłoszenia”.

           Zasadniczym tematem zebrania była informacja o historii 2 Brygady Łączności, przygotowanej i przeprowadzonej przez kol. Jana Kowalskiego. Skrót wspomnień o wspólnej służbie poniżej.

 

Wiele dotychczasowych spotkań i zebrań naszego Oddziału było poświęconych historii 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz wspomnieniom jej byłych żołnierzy. Sieradzka brygada wykonywała ważne zadania w zakresie zapewnienia łączności na szczeblu operacyjnym. Większość tych zadań realizowana była wspólnie z 2. Brygadą Łączności z Wałcza. To z tą zasłużoną jednostką łączyły nas wspólne ćwiczenia, odprawy i szkolenia. Dlatego też na ostatnim zebraniu Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu przyszedł czas na przypomnienie historii i osiągnięć wałeckiej jednostki. Obecnym na spotkaniu przedstawiona została historia 1. Samodzielnego Batalionu Łączności MON, Pułku Łączności MON, 5. Pułku Łączności. Jednostki te były poprzedniczkami 2. Brygady Łączności. W 1965r. 5. pł przeniósł się z Warszawy do Wałcza, by następnie zmienić nazwę na 1. Pułk Łączności i kontynuować tradycję 1. Samodzielnego Pułku Łączności 1. Armii Wojska Polskiego. W 1976r. 1. pł został przeformowany na 2. Brygadę Łączności. W składzie powstającej brygady utworzony został batalion radioliniowo-kablowy. Jego szeregi zasilili wówczas radioliniowcy z Sieradza. 2. Brygada Łączności i 15. Brygada Radioliniowo-Kablowa odbywały wiele wspólnych ćwiczeń. W latach dziewięćdziesiątych XX w. kadra obu brygad spotykała się na treningach sztabowych zarówno w sieradzkich jak i wałeckich koszarach.

XXI wiek okazał się nieprzychylny dla 2. Brygady Łączności. W maju 2001 r. zapadła decyzja o rozformowaniu brygady do końca grudnia tego roku. W koszarach brygady stacjonuje dzisiaj 100. Batalion Łączności, który kontynuuje tradycje swojej wielkiej poprzedniczki. Kadra 2. Brygady Łączności odeszła w większości do rezerwy. Jest dalej aktywna w życiu swojego środowiska jak również w życiu społeczeństwa Wałcza.

Podczas omawiania historii i osiągnięć 2. BŁ była również okazja do przedstawienia burzliwej historii miasta i piękna przyrody ziemi wałeckiej.

W czasie przypominania historii zaprzyjaźnionej 2. Brygady Łączności odżyły wspomnienia minionych lat. Część obecnych na zebraniu odtwarzała w pamięci te bliskie kiedyś kontakty, zarówno służbowe jak i prywatne.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W styczniu i lutym członkowie naszego oddziału, służyli za przewodników przy zwiedzaniu wystawy sprzętu łączności w Muzeum Okręgowym przez grupy młodzieży szkół ponadpodstawowych.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny