WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 4

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

LISTOPADOWE ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

Listopadowe zebranie Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu tym razem nie odbyło się jak zawsze w Klubie 15 SBWD lecz w Sieradzkim Muzeum na Sali wystawowej poświęconej sprzętowi wojsk łączności. Sala ta nosi imię zmarłego rok temu pułkownika Władysława HAMERA, pomysłodawcy i twórcy tego oddziału Muzeum w Sieradzu. To On wspólnie z dyrektorem Muzeum Jerzym KOWALSKIM zorganizowali i zgromadzili dawny sprzęt łączności stosowany w wojsku w okresie przedwojennym i po II Wojnie Światowej. 27 listopada w tej właśnie Sali muzeum odbyło się nasze zebranie na którym Dyrektor Muzeum Jerzy KOWALSKI przypomniał problemy w organizacji tej Sali i wkład płk Władysława HAMERA w jej utworzenie. Prezes sieradzkiego oddziału ŚZPŻŁ płk Marek LEWANDOWSKI odczytał i wręczył wdowie po płk Hamerze pani Janinie HAMER pismo o wyróżnieniu wpisem do „Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku” jej męża.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada podobnie jak inne organizacje kombatanckie uczestniczyliśmy w obchodach Narodowego Święta Niepodległości upamiętniającego odzyskanie przez Polskę niepodległości po 123 latach zaborów i przejęcie władzy w kraju przez marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO. Pod jego pomnikiem w Sieradzu odbyły się oficjalne obchody Święta Niepodległości. W imieniu Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności wiązankę kwiatów złożyli; ppłk Marian FRAJTAK, ppłk Janusz MARCINIAK, mjr Stanisław RUTKOWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO 15 SBWD I GARNIZONU SIERADZ

W dniu 16 października z okazji święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia i 79 rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz w 15 SBWD odbył się uroczysty apel połączony z dniem Otwartych Koszar. W uroczystościach na zaproszenie dowódcy brygady uczestniczyło wielu znamienitych gości między innymi  koledzy  gen. bryg. Wojciech Wojciechowski gen. bryg. Edmund Smakulski.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt że święto wzbudziło bardzo duże zainteresowanie wśród dzieci i młodzieży.

Członkowie naszego oddziału uczestniczyli w uroczystościach oraz w spotkaniu pokoleń które odbyło się w Klubie 15 SBWD po zakończeniu uroczystego apelu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO

W dniu 15 sierpnia członkowie Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności spotkali się pod pomnikiem Marszałka Józefa PIŁSUDSKIEGO aby uczcić  obchodzone w tym dniu Święto Wojska Polskiego dla upamiętnienia 94 rocznicy Bitwy Warszawskiej. Kwiaty w imieniu ŚZPŻŁ złożyli: płk Marek LEWANDOWSKI- Prezes Związku, ppłk Marian FRAJTAK, mjr Stanisław RUTKOWSKI.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE

15 maja 2014 roku, zgodnie ze statutem i rocznym planem pracy, odbyło się kolejne zebranie członków Naszego Oddziału. Prowadził je Prezes płk dypl. Marek LEWANDOWSKI. Zebranie było poświęcone wspomnieniom kolegi Zbigniewa TUMIELEWICZA, z jego służby wojskowej, długiej i zaszczytnej. Wcześniej, Prezes płk  LEWANDOWSKI przedstawił  informację o V konferencji Łączności. Sieradz  piąty raz gościł uczestników  konferencji,  której tematem była ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych. Konferencja odbyła się 23 kwietnia 2014r. w jak zawsze gościnnym Sieradzkim Centrum Kultury. Prezes Oddziału wręczył wszystkim  obecnym członkom  najnowsze wydanie ŚZPŻŁ „Komunikat nr 29”. Zebranie zakończyło się w miłej atmosferze przy kiełbasce z grila.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA

3 maja w 223 rocznicę uchwalenia Konstytucji Majowej  na Placu Józefa Piłsudskiego w Sieradzu, jak co roku, pomimo nie najlepszej aury , przybyło wielu mieszkańców Sieradza, poczty sztandarowe organizacji żołnierskich i kombatanckich ,szkół oraz rad miasta i powiatu. Nie zabrakło także członków Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności .Uroczystość zorganizowały władze miasta i powiatu.

                                                                                                   Janusz Marciniak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

V KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

Sieradz  piąty raz gościł uczestników konferencji łączności, której tematem była ewolucja wojskowych systemów teleinformatycznych oraz Lessons Learned w świetle misji pokojowych i stabilizacyjnych. Konferencja odbyła się 23 kwietnia 2014r. w jak zawsze gościnnym Sieradzkim Centrum Kultury została zorganizowana przez Światowy Związek Polskich Żołnierz  Łączności (ŚZPŻŁ) Oddział Sieradz, 15 SBWD, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD oraz Sieradzkie Centrum Kultury.

Rokrocznie konferencja przyciąga wielu zainteresowanych branżą teleinformatyczną, w tym przedstawiciele jednostek, instytucji i firm, produkujących sprzęt łączności oraz osoby, których codzienna działalność służbowa jest związana z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych. Tegoroczna edycja skupiła przedstawicieli wojska i firm, które działają na rzecz wojsk łączności i informatyki. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in. płk Piotra Blonka z Zarządu Planowania Systemów Dowodzenia i Łączności P-6, były szef wojsk łączności, prezes zarządu głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności: gen. bryg. Edmund Smakulski. Nie zabrakło również byłych dowódców sieradzkiej brygady: gen. bryg. Mirosława Siedleckiego, gen. bryg. Andrzeja Szymonika i płk Aleksandra Kubery. Obecni byli również przedstawiciele administracji samorządowej w osobach prezydenta Miasta Sieradza – Jacka Walczaka oraz wicestarosty sieradzkiego – Zbigniewa Krasińskiego.

Program V Konferencji Łączności obejmował liczne wystąpienia ponad kilkudziesięciu prelegentów, związane z  tematyką zmiany organizacyjno-etatowych oraz rozwoju systemów teletransmisyjnych w Wojsku Polskim. Owocem konferencji będzie publikacja przedstawiająca treść wystąpień referujących. Spotkanie służyło również wymianie doświadczeń zdobytych podczas misji zagranicznych oraz obustronnej komunikacji pomiędzy wojskiem a przedstawicielami wojskowego przemysłu.

Konferencji towarzyszyła ciesząca się dużym zainteresowaniem wystawa sprzętu łączności prezentowana przez żołnierzy 15 SBWD, grupę komandosów z Lublińca oraz firm na co dzień zajmujących się produkcją sprzętu teleinformatycznego.

Ważnym wydarzeniem w programie konferencji była uroczystość nadania imienia płk. Władysława Hammera sali, w której znajduje się ekspozycja sprzętu łączności w Muzeum Okręgowym w Sieradzu. Postać ta była pomysłodawcą stworzenia na stałe takiej wystawy, z którą Sieradz jest związany od ponad pół wieku.

V Konferencja Łączności posłużyła do zorganizowania wyjazdowego spotkania Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, którym przewodniczył Prezes Zarządu Głównego gen. bryg. Edmund Smakulski.

Organizacja konferencji była możliwa dzięki wsparciu finansowemu jakie udzieliło Ministerstwo Obrony Narodowej w ramach realizacji zadania publicznego, które realizował ŚZPŻŁ.

                                                                                                   Janusz Marciniak

Zdjęcia: Beata Michalska, Anna Bartosik

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

25 lutego 2014r. zmarł i odszedł na wieczną wartę kolega i członek oddziału Sieradz ŚWPŁ ppłk. Tadeusz  ŁAGUNOWSKI.

Ppłk Tadeusz Łagunowski urodził się 10 czerwca 1931r. w Sierpcu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął we wrześniu 1949 r. w Oficerskiej Szkole Łączności w Sieradzu. Na pierwszy stopień oficerski został promowany w 1952r. i skierowany do 7 pułku łączności w Bydgoszczy. W 1953r. powrócił do Sieradza na stanowisko d-cy plutonu podchorążych . W kolejnych latach pełnił służbę w 112 kompani radiolinii w Zegrzu oraz w 56 batalionie radiolinii w Sieradzu. Od 1962r. był dowódcą kompani szkolonej w 15 pułku radioliniowo-kablowym  w Sieradzu. W 15 Brygadzie Radioliniowo-Kablowej pełnił funkcje szefa sztabu batalionu radioliniowo-kablowego a następnie pomocnika szefa sztabu brygady. Od 1974r.  pracował w WKU na stanowisku kierownika sekcji mobilizacyjnej – zastępcy komendanta. W 1989r. odszedł do rezerwy w stopniu podpułkownika. Za wzorową służbę odznaczony był miedzy innymi: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz innymi odznaczeniami  resortowymi. W 1985r. otrzymał tytuł „Zasłużony dla Miasta Sieradza”. Był członkiem  kilku organizacji środowiskowych. Do ŚZPŻŁ oddział w Sieradzu należał od początku jego powstania.

Pan Pułkownik Tadeusz Łaguowski był niezwykle uczynnym i życzliwym człowiekiem.

Pochowany został w dniu 27 lutego 2014r. na cmentarzu parafialnym w Sieradzu.

 

                           CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 21 lutego odbyło się Walne Zebranie członków naszego oddziału .

Zebranie prowadził kolega Tadeusz Gajdziński. Po powitaniu prezes oddziału kolega Marek Lewandowski przedstawił sprawozdanie z działalności w 2013r. oraz omówił harmonogram przygotowania do organizacji V Ogólnopolskiej Konferencji Łączności która odbędzie się 23 kwietnia2014r. Następnie kolega Tadeusz Gajdziński przedstawił sprawozdanie finansowe za 2013r. Po wysłuchaniu sprawozdań i dyskusji udzielono absolutorium zarządowi oraz zatwierdzono plan pracy oddziału na 2014r.Na zebraniu dokonano wyboru uzupełniającego skład oddziału. Nowym wiceprezesem został kolega Marian Frajtak.

Skład Zarządu Oddziału:

Prezes – Marek Lewandowski

Wiceprezes – Marian Frajtak

Sekretarz – Stanisław Rutkowski

Skarbnik – Tadeusz Gajdziński

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny