WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 6

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE  SIERADZKIEGO  ODDZIAŁU  ŚZPŻŁ

Kolejne, ostatnie w tym roku zebranie Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w dniu 24 listopada. Zasadniczymi punktami zebrania było omówienie propozycji do Planu Pracy na rok przyszły, zapoznanie z aktualną sytuacją jaka panuje w Związku, oraz wręczenie obecnym na zebraniu kolejnego numeru „Komunikatu Nr. 33” wydanego przez ZG ŚZPŻŁ. Wymienione punkty przedstawił  Prezes Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu płk Marek LEWANDOWSKI. W drugiej części zebrania zgromadzeni mieli okazję wysłuchania i obejrzenia zdjęć i filmu ze wspomnień z misji w Afganistanie, które przedstawił zebranym żołnierz zawodowy 15 SBWD uczestnik wielu misji starszy kapral Łukasz PIOTROWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚPŻŁ W SIERADZU

Kolejne zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności odbyło się w Klubie 15 SBWD w dniu 22 września. Głównymi punktami zebrania było omówienie spraw związanych z obchodami Święta 15 Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia oraz 81 rocznicy utworzenia Garnizonu Sieradz, które odbędzie się na placu apelowym Brygady w dniu 7 października o godz. 12.30. Na spotkanie w Brygadzie wszyscy członkowie Związku otrzymają imienne zaproszenia. Udział w uroczystościach należy potwierdzić pod numerem telefonu 261 611 533/245 do dnia 30 września. Następnym punktem zebrania był referat Prezesa Oddziału płk Marka LEWANDOWSKIEGO na temat: „Geneza powstania państwa islamskiego” w trakcie którego przedstawione zostały przyczyny powstania, organizacja, struktury wojskowe, tereny działania państwa islamskiego.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE ŚZPŻŁ

19 maja odbyło się kolejne w tym roku zebranie sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności. Zasadniczymi tematami zebrania było: - omówienie problemów związanych z organizacją VII Konferencji Łączności, która odbyła się w dniach 27-28 kwietnia br. – informacja o przebiegu akcji „NOC W MUZEUM” w której udział brali kol. Zbigniew Tumielewicz i Ludwik Moczydłowski. W końcowej części zebrania swoje przemyślenia w ramach akcji „Nasza Służba” prezentował prezes Sieradzkiego Oddziału ŚZPŻŁ płk Marek LEWANDOWSKI.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC W MUZEUM

W dniu 14 maja w ramach akcji „Noc w Muzeum” prezentowany był także dział muzeum dotyczący historii wojsk łączności zorganizowany w Sieradzkim Muzeum Okręgowym dzięki dyrektorowi Muzeum panu Jerzemu KOWALSKIEMU i Prezesowi Sieradzkiego Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności śp. panu pułkownikowi Władysławowi Hamerowi. W chwili obecnej sala wystawowa nosi jego imię. W godzinach otwarcia (17.00-01.00) sprzęt łączności zgromadzony na sali zwiedzali między innymi: młodzież szkolna, rodziny z dziećmi, dziadkowie z wnukami a także żołnierze z grupy rekonstrukcyjnej 31 pułku Strzelców Kaniowskich. Szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci cieszył się znajdujący się na sali dalekopis arkuszowy i jeden z pierwszych komputerów „ATARI”. Dyżur na Sali wystawowej w godzinach zwiedzania pełnili i udzielali zwiedzającym wyczerpujących informacji kol. Ludwik MOCZYDŁOWSKI i Zbigniew TUMIELEWICZ.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII KONFERENCJA ŁĄCZNOŚCI

W dniach 27 - 28 kwietnia pod patronatem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odbyła się VII Konferencja Łączności. Organizatorami Konferencji byli 15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności oraz Stowarzyszenie Przyjaciół 15. SBWD. Konferencja odbywała się w Sieradzkim Centrum Kultury, uczestniczyli w niej przedstawiciele instytucji i jednostek wojskowych oraz firm produkujących sprzęt łączności i informatyki dla Wojska Polskiego. Prezentacjom multimedialnym i referatom towarzyszył pokaz sprzętu wojskowego, który cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, a w szczególności młodzieży. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz sprzętu zorganizowany przez Jednostkę Wojskową Komandosów z Lublińca oraz Oddział ŚZPŻŁ z Zegrza.

Zdjęcia: Anna BARTOSIK

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE ODDZIAŁU ŚZPŻŁ W SIERADZU

18 lutego odbyło się pierwsze Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Zasadniczym celem zebrania było podsumowanie działalności Związku w roku ubiegłym i „Plan Zamierzeń” na rok bieżący. Zebranie poprowadził Wiceprezes Zarządu ppłk Marian FRAJTAK. Sprawozdanie z działalności sieradzkiego oddziału za rok ubiegły przedstawił Prezes Oddziału płk Marek LEWANDOWSKI. Głównymi zamierzeniami oddziału w roku ubiegłym było: Organizacja w dniach 22-23 kwietnia VI Ogólnopolskiej Konferencji Łączności w Sieradzu. Konferencja podobnie jak w latach ubiegłych odbyła się w Sieradzkim Centrum Kultury i poświęcona była tematyce związanej z nowymi rozwiązaniami technologicznymi i ewolucją wojskowych systemów teleinformatycznych. Konferencja zorganizowana została przez 15 Sieradzką Brygadę Wsparcia Dowodzenia, Światowy Związek Polskich Żołnierzy Łączności, Stowarzyszenie Przyjaciół 15 SBWD Oraz Sieradzkie Centrum Kultury. Honorowy patronat przyjął Szef Sztabu Generalnego WP. W konferencji udział wzięli między innymi: przedstawiciele komórek organizacyjnych MON, Zarządu Kierowania i Dowodzenia P-6, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Akademii Obrony Narodowej, Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, jednostek i uczelni wojskowych, uczelni cywilnych oraz firm produkujących sprzęt na potrzeby Sił Zbrojnych, specjaliści w dziedzinie łączności, informatyki oraz przedstawiciele firm oferujących sprzęt, oprogramowanie, usługi w dziedzinie szeroko rozumianej teleinformatyki. Przebieg konferencji obrazuje wydana podobnie jak w latach poprzednich książka „Ewolucje wojskowych systemów teleinformatycznych”. Innym ważnym wydarzeniem w życiu Związku była odbyty w dniach 25-26 września VIII Walny Zjazd Delegatów Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Zegrzu. W Zjeździe uczestniczyli z naszego Oddziału kol. Marek LEWANDOWSKI, Jan KOWALSKI, Roman KUSZAK, Marian FRAJTAK, Tadeusz GAJDZIŃSKI, Tadeusz MIEDZIAK, Zbigniew TUMIELEWICZ. Przebieg Zjazdu przedstawiony został w Komunikacie nr.32 z grudnia 2015 roku. W czasie Zjazdu prezentowane było i wręczone uczestnikom Zjazdu opracowane przez płk Jana KOWALSKIEGO wydanie książki pod tytułem „Stowarzyszeni w Światowym Związku Polskich Żołnierzy Łączności”. Innymi przedsięwzięciami realizowanymi przez Oddział ŚZPŻŁ w Sieradzu były: wspomnienia członków związku z przebiegu ich służby wojskowej, wspomnienia prezentowali między innymi Marian FRAJTAK, Marian ŚPIEWAK, Zbigniew TUMIELEWICZ, udział w uroczystościach państwowych, w Święcie Brygady organizowanym z okazji „75 Lecia Garnizonu Sieradz”, aktywną współpracą z Muzeum Okręgowym w Sieradzu gdzie znajduje się sala poświęcona sieradzkim łącznościowcom. Sprawozdanie finansowe za rok ubiegły przedstawił Skarbnik Zarządu ppłk Tadeusz GAJDZIŃSKI. W planie na rok bieżący ujęte zostały między innymi następujące przedsięwzięcia: „VII Ogólnopolska Konferencja Łączności” w dniach 27-28 kwietnia, wydawanie jak w latach ubiegłych „Komunikatów ŚZPŻŁ”, dalsza współpraca z sieradzkim Muzeum Okręgowym, prezentowanie wspomnień ze służby członków związku, obchody świąt państwowych, święta 15 SBWD, Święta Wojsk Informatyki. Na tym zebranie zakończono.

Tekst i zdjęcia: Zbigniew Tumielewicz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny