WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

A R C H I W U M   W Y D A R Z E Ń   2 0 1 9

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

JUBILEUSZ PUŁKOWNIKA ZYGMUNTA SZWEJA

W dniu 18 listopada br. mieliśmy przyjemność odwiedzić i złożyć życzenia naszemu dostojnemu jubilatowi pułkownikowi ZYGMUNTOWI SZWEJOWI, który jest najstarszym członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Oddziału Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności w Sieradzu. Pułkownik Zygmunt SZWEJ urodził się 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu, woj. kieleckie.

Przebieg służby 05.04.1945 - 05.10.1945 – podchorąży Oficerskiej Szkoły Piechoty nr 2 w Lublinie, 1945–1947 – podchorąży OSŁ w Sieradzu, 1947–1949 – kierownik sal służby ruchu w OSŁ w Sieradzu, 1950–1956 – wykładowca i starszy wykładowca radio i elektrotechniki w szkole oficerskiej w Sieradzu, 1956-1961 – słuchacz Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, 1961–1968 – inżynier radiolinii w 15. PRLK w Sieradzu, 1968–1981 – inżynier radiolinii w 15. BRLK w Sieradzu.

Pomimo tak zacnego wieku, umysł płk Zygmunta SZWEJA jest wyjątkowo sprawny. Spotkanie z Jubilatem w którym wzięli udział pułkownicy: Marek LEWANDOWSKI, Józef SZYMCZAK, Marian FRAJTAK i Janusz MARCINIAK upłynęło w miłej, pełnej wspomnień atmosferze.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEBRANIE SIERADZKIEGO ODDZIAŁU ŚZPŻŁ

W dniu 23 maj w Skansenie Muzeum Okręgowego w Sieradzu odbyło się zebranie Oddziału. Bardzo interesującą prelekcję nt. "Historia rozformowanych pułków łączności" wygłosił kolega Jan Kowalski. Po zebraniu odbyło się spotkanie integracyjne przy ognisku.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOC MUZEÓW

18-go maja odbyła się 14-ta edycja Nocy Muzeów. Również w tym roku wystawa "Z techniką łączności przez dziesięciolecia" cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci, dorosłych jak i młodzieży.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ODDZIAŁU

W dn. 21 lutego 2019r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału. Zebranie prowadził prezes Oddziału płk rez. Marek Lewandowski. W sprawozdaniu podsumowano działalność w 2018r. ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z Muzeum Okręgowym w Sieradzu w zakresie realizacji przedsięwzięć związanych z funkcjonowaniem wystawy „Z techniką łączności przez dziesięciolecia”. Dzięki bardzo dobrej współpracy z dyrektorem Muzeum oraz innymi Oddziałami ŚZPŻŁ wystawa wzbogaciła się o nowe atrakcyjne eksponaty sprzętu.

Realizując zadania zawarte w planie pracy członkowie Oddziału aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych oraz sportowo rekreacyjnych. Na zakończenie prezes Oddziału przedstawił plan pracy na 2019r. Celem działalności Oddziału w 2019r. jest upamiętnienie i upowszechnienie historii wojskowej łączności i informatyki, umacnianie więzi z jednostkami i instytucjami wojskowymi oraz integracja środowisk wojskowych.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zarząd Główny