WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

DOKUMENTY
I PUBLIKACJE

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

PAMIĘTAMY

---------------------------------

 

„UMARŁYCH WIECZNOŚĆ DOTĄD TRWA,

DOKĄD PAMIĘCIĄ IM SIĘ PŁACI"

                                                (Wisława Szymborska)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

płk Wilanowski Zbigniew

Urodzony 10 lutego 1924 r. w Kutnie. Absolwent OSŁ w Sieradzu. Był wykładowcą w OSŁ i OSŁP w Sieradzu. W latach 1956 -1980 pełnił obowiązki szefa sztabu 56. Batalionu Radiolinii, 15. Pułku Radioliniowo-Kablowego i 15. Brygady Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu. W latach 1980-1985 był kierownikiem biura w Wojewódzkim Zarządzie LOK oraz szefem Wojewódzkiego Inspektoratu Obrony Cywilnej w Sieradzu. Aktywnie uczestniczył w wielu organizacjach społecznych. Odznaczony między innymi Oficerskim i Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Od 1993 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności, a od 2006 r. członek Oddziału Sieradz ŚZPŻŁ.

Zmarł 16.12.2009r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

 

płk Sadowski Leonard

Urodzony 6 listopada 1930 r. w Smorgoniach województwo wileńskie. Absolwent OSŁ w Sieradzu oraz Wydziału Pedagogicznego Wojskowej Akademii Politycznej w Warszawie. W latach 1951 – 1953 pełnił służbę w 20. Batalionie Łączności w Lublinie. W latach 1953 – 1965 był dowódcą plutonu i dowódcą kompanii podchorążych w OSŁ w Zegrzu. W latach 1969 – 1977 był asystentem w Akademii Sztabu Generalnego w Warszawie. W 1987 r. pełnił funkcję instruktora Obrony Cywilnej a w 1988 sekretarza Zarządu Wojewódzkiego Ligi Obrony Kraju. Odznaczony między innymi Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju. Od 2006 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz.
Zmarł 09.02.2012 r.
Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

ppłk Wolny Ryszard

Urodzony 23 stycznia 1933 r. w Komornikach. Absolwent OSŁ w Zegrzu. W latach 1953 – 1990 pełnił obowiązki w 56. Batalionie Radiolinii, w 15. Pułku Radioliniowo-Kablowym oraz w 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia PolskiSrebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2006 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Oddział Sieradz.  

Zmarł 28.08.2012 r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

 

 

płk Hammer Władysław

Urodzony 22 maja 1944r. w miejscowości Koziarnia powiat Nisko. Absolwent OSŁ w Zegrzu, WAŁ w Leningradzie oraz PSOS AON w Warszawie. Pełnił służbę wojskową w 34. Pułku Desantowym  7. Dywizji Desantowej, 4. Pułku Łączności, 12. Pułku Radioliniowo-Kablowym, 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej. W latach 1986-1994 dowodził 15. Brygadą Radioliniowo-Kablową w Sieradzu. W latach 1994 - 2002 był szefem WSzW w Poznaniu. Od 2006r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz.. Był prezesem Oddziału Sieradz oraz członkiem Władz Naczelnych ŚZPŻŁ. Odznaczony między innymi Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Zmarł 28.11.2013r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

 

ppłk Łagonowski Tadeusz

Urodzony 10 czerwca 1931 r. w Sierpcu. Absolwent Oficerskiej Szkoły Łączności Przewodowej w Sieradzu. Pełnił służbę wojskową w 7. Pułku Łączności, 112. Kompanii Radiolinii, 56. Batalionie Radiolinii, 15. Pułku Radioliniowo-Kablowym, 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej i w WKU Sieradz. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2006 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz. W latach 1985-1989 członek Rady Miasta Sieradza. Aktywny członek wielu organizacji społecznych. Zmarł 25.02.2014r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

mjr Rutkowski Stanisław

Urodzony 8 maja 1948 r. w Bielawach. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności i Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów w Zegrzu. Pełnił służbę wojskową w WSOWŁ w Zegrzu, w 25. Pułku Łączności w Modlinie, w 15. Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo-Kablowej oraz w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia w Sieradzu. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. Od 2006 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz. Od 2012 r. sekretarz Oddziału ŚZPŻŁ w Sieradzu.

Zmarł 14.10.2016 r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

 

 

płk Domaradzki Andrzej

Urodzony 24 lutego 1951 r. w Warszawie. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Wrocławskiej. Przez ponad 30 lat pełnił zawodową służbę wojskowa w 15. BRLK i 15. SBWD w Sieradzu. Zajmował odpowiedzialne stanowiska w służbach technicznych i w logistyce sieradzkiej brygady. Odznaczony między innymi Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju oraz Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny. W styczniu 2005 r. odszedł z zawodowej służby wojskowej. Od 2006 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz. W latach 2006-2012 członek Komisji Rewizyjnej ŚZPŻŁ.

Zmarł 03.11.2016 r. Pochowany na Cmentarzu na Zarzewiu w Łodzi.

 

 

mjr Japał Stanisław

Urodzony 28 marca 1926r. w Rzetni. W latach 1947 – 1949 pełnił zasadniczą służbę wojskową w 47. Pułku Piechoty w Białej Podlaskiej. W 1952 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności Przewodowej w Sieradzu. Od 1962 r. pełnił zawodową służbę wojskowa w 15. prlk oraz w 15. BRLK w Sieradzu. W 1983r. odszedł do rezerwy. Po odejściu z zawodowej służby wojskowej czynnie uczestniczył w działalności społecznej. Od 2006 r. był członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy łączności Oddział Sieradz.

Zmarł 21.07.2017r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

 

 

st. chor. Wojciechowski Henryk

Urodzony06.01.1936 r. w miejscowości Brudnia pow. Inowrocław. W latach 1953 - 1955 był podchorążym OSŁP W Sieradzu. W 1956 przeszedł kurs mps w Oficerskiej Szkole Kwatermistrzowskiej w Poznaniu. W latach 1956 - 1991 pełnił służbę w 56. Batalionie Radiolinii, 15. Pułku Radioliniowo-Kablowym i 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej. W 1988r. awansował na starszego chorążego. Odznaczony między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Od 2006 r. członek Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz.

Zmarł 02.01.2018r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

 

 

chor. szt. Kiełbasiak Jan Jerzy

Urodzony 22 maja 1944 roku w Tomaszowie Mazowieckim. W 1963 roku został powołany do zasadniczej służby wojskowej, w trakcie której, w 1964 roku ukończył Podoficerską Szkołę Łączności w Sieradzu i rozpoczął służbę zawodową w sieradzkiej jednostce wojskowej. Zajmował różne stanowiska służbowe. Był pomocnikiem dowódcy stacji radioliniowej, szefem kompanii i dowódcą kompanii. Z wojska odszedł po 29 latach służby w 1992 roku. Od 2006 r. był członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz. Odznaczony między innymi Złotym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny.

Zmarł 26.09.2019 r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

mjr Tumielewicz Zbigniew

Urodzony 26 lutego 1947 roku w Radestowie. W 1968 roku ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zegrzu i rozpoczął służbę zawodową w sieradzkiej jednostce wojskowej. Zajmował różne stanowiska służbowe, od dowódcy stacji radioliniowej w 2. brl do szefa logistyki z-cy d-cy 5. brl 15 SBRLK. Z wojska odszedł w 1999 roku w stopniu majora. Od 2006 r. był członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi i Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Zmarł 11.12.2020 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

 

 

mjr Ratajczyk Paweł

Urodzony 30 stycznia 1953 roku w Nieświastowie powiat koniński. Major Wojska Polskiego. Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Szkoły Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. W 1977 r. służył w 30. Berlińskim Dywizjonie Rozpoznania Artyleryjskiego w Toruni. W latach 1978 -1983 pełnił obowiązki w Wojskach Rakietowych i Artylerii. W latach 1983 – 1999 służył w 15. Sieradzkiej Brygadzie Radioliniowo-Kablowej w Sieradzu. Od 1999 do 2003 roku pracował w WKU Wieluń. Odznaczony między innymi Medalem za Ofiarność i Odwagę.

Zmarł 24.04.2021 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu.

 

 

płk Zygmunt Szwej

Urodzony 1 listopada 1924 r. w Jasieńcu województwo Kieleckim. W 1947 r. ukończył Oficerska Szkołę Łączności w Sieradzu, a w 1961 r. Wojskową Akademię Techniczna w Warszawie. W latach 1948-1956 był wykładowcą w Oficerskiej Szkole łączności i Oficerskiej Szkole Łączności Przewodowej w Sieradzu. Od 1961 r. był inżynierem radiolinii w 15. Pułku Radioliniowo-Kablowym i w 15. Brygadzie Radioliniowo-Kablowej. W 1981 r. odszedł do rezerwy. Należał m. in. do Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Był odznaczony wieloma medalami, w tym Krzyżm kawalerskim Orderu odrodzenia Polski oraz Złotym Krzyżem Zasługi.

Zmarł 18 marca 2023 r. Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Sieradzu.

 

płk Jerzy Cieśla

Urodzony  2 maja 1945 roku w Załęczu Małym. W 1967 r. ukończył Oficerską Szkołę Łączności w Zegrzu i rozpoczął służbę 15. BRLK w Sieradzu na stanowisko dowódcy radiolinii R-404. W 1971 r. objął obowiązki dowódcy plutonu radiolinii. Od 1977 r. dowodził kompanią remontową brygady. W 1980 r. ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1984–1996 pełnił obowiązki radcy prawnego w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Sieradzu. 31 stycznia 1996 r. do rezerwy. W kolejnych latach pracował, jako radca prawny w 15. SBWD. Od 2012 r. był członkiem Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności Oddział Sieradz. Odznaczony między innymi Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny oraz Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju.

Zmarł  08.05.2023 r. Pochowany na Cmentarzu Komunalnym w Sieradzu

 

 

 

 

Zarząd Główny