WYDARZENIA

---------------------------------

RYS HISTORYCZNY

---------------------------------

MUZEUM -

HISTORYCZNY SPRZĘT WOJSK ŁĄCZNOŚCI

---------------------------------

OGŁOSZENIA

---------------------------------

KONTAKT

---------------------------------

ARCHIWUM

---------------------------------

 

O G Ł O S Z E N I A

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

K O M U N I K A T

Zgodnie z decyzją Zarządu Głównego Związku od numeru 36 komunikaty w wersji papierowej będą wysyłane tylko po wpłaceniu przez zainteresowanych darowizn wspomagających jego druk. W związku z powyższym proszę członków Oddziału o składanie zapotrzebowań koledze Tumielewiczowi do 15 sierpnia. Koszt komunikatu 10 zł.

Prezes

Marek LEWANDOWSKI

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZMIANA DANYCH ZARZĄDU GŁÓWNEGO ŚZPŻŁ

Informuję, że uległ zmianie adres oraz numer konta bankowego Zarządu Głównego Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Nowy adres:

ŚWIATOWY ZWIĄZEK POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCI

ZARZĄD GŁÓWNY

05-131 Zegrze

ul. Juzistek 2 

Nowy rachunek bankowy:

BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Legionowie

07 1600 1462 1841 0989 0000 0001

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

APEL ZARZĄDU ODDZIAŁU

ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU POLSKICH ŻOŁNIERZY ŁĄCZNOŚCIOWCÓW W SIERADZU

 

Szanowni Łącznościowcy !

Kombatanci, żołnierze zawodowi, żołnierze rezerwy i już nie podlegający obowiązkowi służby, wszyscy sympatycy Wojsk Łączności  i Informatyki !

Jednym z istotnych działań statutowych naszego Związku są działania  na  rzecz  zachowania i popularyzowania tradycji wojskowych łącznościowców oraz upamiętnianie ich wkładu w dzieło odzyskania i utrzymywania niepodległości Polski.

Zadanie to realizowane jest między innymi przez inicjowanie i popieranie różnych form upamiętniania /dokumentowania/ oraz upowszechniania rzetelnej historii  jednostek łączności.

Apelujemy do wszystkich mogących przyczynić się do pogłębienia wiadomości, o zdarzeniach z udziałem łącznościowców , o przedstawienie posiadanej wiedzy w formie pisemnej lub nagrań.

Liczmy na dostarczanie zdjęć oraz innych pamiątek obrazujących życie i służbę żołnierzy łącznościowców, wskazywanie źródeł pozyskania takich informacji,  materiałów, instrukcji, czy egzemplarzy sprzętu.

Szczególnym zainteresowaniem będą cieszyć się opisy działań jednostek łączności garnizonu sieradzkiego, wspomnienia uczestników ćwiczeń i codziennego życia, rozwiązywania w przeszłości problemów szkoleniowych, wychowawczych i związanych z wdrażaniem sprzętu. 

Zarząd Oddziału ŚZPŻŁ

Telefony kontaktowe:  261 611 785 lub  261 611 784

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja zgłoszenia do ŚZPŻŁ  DOC

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja zgłoszenia do ŚZPŻŁ   PDF

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Karta wpisu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Statut Światowego Związki Polskich Żołnierzy Łączności

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy Oddziału ŚZPŻŁ na 2020 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy Oddziału ŚZPŻŁ na 2019 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy Oddziału ŚZPŻŁ na 2018 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy Oddziału ŚZPŻŁ na 2017 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy Oddziału ŚZPŻŁ na 2015 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Plan pracy Oddziału ŚZPŻŁ na 2014 rok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Zarząd Główny